MÖHTƏŞƏM İCAD - Balı kapsula doldurub tǝbii antibiotik aldı | SON XƏBƏR | SON XƏBƏR

MÖHTƏŞƏM İCAD – Balı kapsula doldurub tǝbii antibiotik aldı

854728

 

Türkiyǝnin Qara dǝniz bölgǝsindǝ yerlǝşǝn Rizǝ şǝhǝrindǝ bir tǝşǝbbüskar balı kapsulun içinǝ yerlǝşdirib.

Habib Koçal dünyada ilk dǝfǝ olaraq balı kapsulun içinǝ yerlǝşdirib vǝ bunun patentini alıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Rizǝli Habib Koçal 4 ildir davam etdirdiyi fǝaliyyǝtlǝri nǝticǝsindǝ ǝldǝ etdiyi dörd fǝrqli bal növünü kapsullara yerlǝşdirib vǝ buna dair hǝm beynǝlxalq hǝm dǝ Türkiyǝnin Patent İnstitutundan patent alıb.

Koçal dünyada indiyǝdǝk düşünülmǝmiş vǝ tǝtbiq edilmǝmiş kapsul bal ilǝ qıtlıq zamanlarında aclığın vǝ aclıqdan mǝnbǝlǝnǝn ölümlǝrin qarşısının alına bilǝcǝyini dǝ söylǝyib. Onun bildirdiyinǝ görǝ kapsula doldurulan balla tǝbii bir antibiotik ǝldǝ edilib.

Kapsul balların gücsüz vǝ zǝif insanlara güc verǝcǝyi, ayrıca kök insanların zǝiflǝmǝsinǝ dǝ kömǝk olacağını vurğulayan Koçal layihǝni dünya miqyasında fǝaliyyǝt göstǝrǝn çoxlu sayda böyük ǝrzaq vǝ dǝrman firmaları ilǝ paylaşdıqlarını bildirib. (publika.az)


Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Bu HTML etiketlərindən və xüsusiyyətlərindən istifadə edə bilərsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>